Projekt GEOMED zkoumá léčivou sílu přírody. Osvědčenou klimatickou léčbu nabízí například Hrudkov

Na lesní vzduch, který formou přirozených inhalací může posloužit návštěvníkům Jihočeského kraje k relaxaci, rehabilitaci a do určité míry i k léčbě dýchacího systému, se v posledních dvou letech soustřeďují organizátoři programu GEOMED (geo-medicina). Projekt, který má podporu odborníků Nemocnice České Budějovice, se zabývá souvislostmi mezi medicínou a léčivou silou přírody.  

„Léta osvědčená klimatická léčebna Hrudkov u Vyššího Brodu je příkladem místa, kde jsme v lesním vzduchu naměřili dostatečné koncentrace balzamických silic umožňujících smysluplné přirozené inhalace při procházkách a dalších pohybových aktivitách,“ uvedl vedoucí Pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice doc. MUDr. Petr Petr Ph.D. „Ve snaze nalézt podklady pro vyhodnocení vlivu takovýchto aktivit na člověka jsme vytipovali další lokality v našem kraji. Jde o Letní dětský tábor Slavkov nad Větřním, který provozuje Nemocnice České Budějovice a její odborová organizace, a Dvůr Kozinec ve vlastnictví Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod, jenž se nachází přes údolí Vltavy prakticky naproti Hrudkovu.“

Tato místa spolutvůrci GEOMEDU nazývají „malým Hrudkovem“. „Změřili jsme u 37 osob ukazatele alergického zánětu před a po rekreačním pobytu v malém Hrudkově v trvání 14 dnů. S radostí shledáváme, že tyto ukazatele se u sledované skupiny snížily o téměř 30 % vstupních hodnot,“ upozorňuje Petr Petr.

Primářka Léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění Nemocnice České Budějovice Zuzana Liptáková považuje výsledky za velmi uspokojivé: „Prostředí tábora ve Slavkově je shodné s oblastí Hrudkova, ať už jde o nadmořskou výšku či skladbu lesního porostu. Množství balzamických silic je tak výrazné, že se dá skutečně mluvit o léčebné látce.“

„Vzhledem k výsledkům výzkumu, který byl proveden v rámci projektu GEOMED, mohu říci, že díky mnoha dobrovolníkům, kteří se podíleli či podílejí na chodu tábora, naší odborové organizaci a finanční a technické podpoře Nemocnice České Budějovice disponujeme nejen jedním z nejhezčích dětských táborů v Jižních Čechách, ale i letním dětským táborem, kde pobyt přispívá k zlepšení zdravotního stavu našich dětí,“ říká Jan Šusta, předseda jihočeské krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Šumavská a pošumavská krajina v Jihočeském i Plzeňském kraji nabízí tři dary, které zakládají skutečnou léčivou sílu přírody. „Jde o rašelinu a slatinu a jejich účinné látky, huminové substance, které jsou přítomny i v přirozených vodotečích, tedy řekách, říčkách a potocích, dále o lesní plody jako jsou borůvky, brusinky, maliny, ostružiny s obsahem fytochemik, přirozených léčivých látek, a nakonec lesní vzduch s obsahem balsamických silic,“ vyjmenovává Petr Petr.

Projekt GEOMED může mít i vliv na turistický ruch. „Pro lidi je bezesporu zajímavé vědět, jaké oblasti jsou pro ně po zdravotní stránce přínosné. Určitě je dobrou zprávou, že je jihočeská příroda nejen nádherná, ale také disponuje léčivou silou. A to nejen v oblasti Hrudkova,“ říká hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.