V písecké nemocnici vyšetří zájemcům ledviny

Světový den ledvin, který letos připadá na čtvrtek 8. března, je pro píseckou nemocnici impulsem k pořádání tradiční preventivní akce. Na Hemodialyzačním oddělení Nemocnice Písek, a. s., zájemcům vyšetří funkci ledvin a upozorní na nutnost prevence nemocí tohoto důležitého lidského orgánu.   

Světový den ledvin se koná už potřinácté a letošní téma zní:  Ženská problematika a zdravé ledviny. „Preventivní akci spojenou s vyšetřením zdravotního stavu zájemců pořádáme při běžném provozu nemocničního oddělení od 7,30 do 13 hodin v budově hemodialyzačního střediska. Ambulantní část tohoto střediska si budou moci zájemci také prohlédnout. Máme pro ně připraveny i vzdělávací materiály k prevenci onemocnění ledvin,“ řekl primář Hemodialyzačního oddělení Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Zdeněk Hobzek s tím, že zdravotnický personál bude návštěvníky motivovat k vyššímu příjmu tekutin. 

Lidé, kteří si chtějí nechat vyšetřit funkci ledvin, mají přijít nalačno a se vzorkem ranní moči v čisté nádobce. O návštěvníky se postarají sestřičky z hemodialyzačního oddělení, studentky zdravotní školy a lékaři – primář MUDr. Zdeněk Hobzek a jeho zástupkyně MUDr. Monika Korešová. „Pro zájemce je připraveno základní screeningové vyšetření moči a sedimentu, hladiny glykémie, cholesterolu a kreatininu. Tím lze odhalit některou z civilizačních nemocí jako jsou cukrovka, porucha tukového metabolismu, onemocnění močových cest a hlavně poškození funkce ledvin. K tomuto závažnému stavu často přispívá cukrovka a vysoký krevní tlak. Vážné komplikace mohou způsobit také opakované infekce močových cest,“ dodal Zdeněk Hobzek.