V Č. Krumlově chystají veletrh pravěké a středověké kultury

V centru Českého Krumlova vznikne tržiště a dílny, kde obchodníci a řemeslníci předvedou dovednosti předků z období paleolitu, mezolitu, mladší doby kamenné, doby bronzové a železné i raného středověku. Regionální muzeum tam na poslední srpnový víkend chystá veletrh pravěké a středověké kultury Krumbenowe. 

"Návštěvníci se mohou těšit na experimentální rekonstrukci kupecké osady, pravěké a středověké obchodníky i tradiční řemesla, která si mohou na vlastní kůži vyzkoušet. Součástí programu je také sobotní večerní vystoupení s ukázkami pravěké hudby a tance," řekla dnes ČTK archeoložka muzea Lucie Šmahelová. 
    
Akce je zaměřena na popularizaci archeologie a má připomenout klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních a kulturních cest v pravěku a středověku. Výběr období i kultur, které budou v kupecké osadě představeny, se proto zakládá na skutečných dokladech pravěkého a raně středověkého osídlení českokrumlovského regionu. 
    
Náhodný není ani výběr místa konání akce. V areálu pivovarské zahrady Eggenberg bylo archeologickým výzkumem odhaleno dosud nejstarší osídlení českokrumlovské kotliny v mladší době kamenné a první slovanská osada na území města. 
    
Společnost Virtual History představí na veletrhu nové možnosti a formy prezentace kulturně-historického dědictví pomocí posledních technologických trendů, jako je virtuální archeologie, 3D modelování či rozšířená realita. V muzeu se návštěvníci dozvědí o nových archeologických poznatcích umožňujících rekonstrukci obchodních cest, dovoz surovin i výrobků. Vstup na akci je zdarma.
 
zdroj: ČTK