TEAMBUILDING S KOSTKAMI LEGO®

Během několika posledních let výrazně stoupl zájem o teambuildingové aktivity. Úspěch firmy mnohdy závisí na tom, jak spolu umí zaměstnanci spolupracovat. To se netýká jen projektů, ale i každodenních aktivit a úkolů. Právě skrze teambuildingové aktivity se mohou zaměstnanci poznávat, učit se spolupráci, efektivitě, porozumění a dalším. Půldenní teambuildingový workshop pro menší firmy či oddělení větších firem nabízí formou interaktivních her Bricks 4 Kidz®.

Když se řekne teambuilding, slyšíme slov „team“ a poté, co lze udělat pro to, aby se tým mohl zlepšit a růst. Jedná se o činnosti, které mohou být jak krátkodobými, tak i dlouhodobými aktivitami. Bricks 4 Kidz® nabízí workshopy pro dospělé na půl dne. Skrze aktivity, při kterých se využívají kostky LEGO®, se účastníci workshopu vrátí do dětských let. Naučí se, jak spolupracovat a zapojovat se do kreativního řešení problémů. To vše zvyšuje nejen spokojenost v týmu, ale zároveň napomáhá k vytvoření příjemného a produktivního pracovního prostředí.

Bricks 4 Kidz® je exkluzivní metoda, kterou v roce 2008 vytvořil tým architektů a inženýrů. Jde o řadu aktivit s kostkami LEGO®, které jsou šité na míru konkrétního týmu a směřují k jeho lepším výsledkům. Právě činnosti založené na spolupráci jsou ideální pro teambuildingy. Standardní trvání workshopů je 3 – 3,5 hodiny. Před workshopem se s klientem proberou jeho konkrétní potřeby a identifikují se oblasti, které mohou týmu přinést zvláštní výhody. Vyškolení lektoři poté vedou netradiční teambuilding s využitím řady originálních aktivit a úkolů založených právě na kostkách LEGO®. Nejčastějšími oblastmi, kterým se workshop věnuje jsou analýza stávající efektivity týmu a určení jeho problémů, zlepšení morálky týmu a podpora pracovitosti i v nepříznivých okamžicích, zrychlení procesu rozdělování rolí v týmu, zapojení zaměstnanců do budování týmové a firemní vize. Workshopy napomáhají i v rozvoji kreativního myšlení, zlepšení schopnosti organizovat si vlastní čas, zlepšení komunikačních dovedností mezi členy týmu či prohloubení důvěry mezi členy týmu.

Teambuildingy jsou vhodné jak pro jednotlivá oddělení větších společností, tak i pro menší firmy. Pomáhají jednotlivým členům firmy se navzájem poznat i z jiných úhlů než jen z pozice pracovní. Proto pokud chcete svým zaměstnancům nabídnout něco zábavnějšího, než klidné posezení v resaturaci, aktivitami Bricks 4 Kidz® jistě neuděláte chybu.