Občané mohou vyjádřit podporu dostavbě dálnice D8 na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz

Vzhledem k pokračujícím útokům ekologických aktivistů na snahu dokončit výstavbu 13 kilometrového úseku dálnice D8 mezi Bílinkou a Řehlovicemi, rozhodl se Ústecký kraj umožnit občanům vyjádřit svoji podporu dostavbě dálnice na webových stránkách kraje www.kr-ustecky.cz. Občané mají možnost od pondělí 30. července 2012 podpořit klíčovou dopravní stavbu, která přinese úlevu lidem žijícím na objízdných trasách, sníží zatížení životního prostředí, zrychlí spojení se severní částí Evropy a přiláká nové investory.

„Je potřeba dát lidem a sdružením, jež své nečestné úmysly schovávají za ekologii, že se nenecháme zastrašit a vydírat. Tito lidé pouze zneužívají český právní systém k tomu, aby škodili. Bohužel není možné je zažalovat, ale zasloužili by si, aby milionové škody, které svým nezodpovědným jednáním způsobují, museli uhradit,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Žaloba sdružení Společnost ochránců životního prostředí a nekompletnost 17 let staré dokumentace ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu dálnice D8 na životní prostředí jsou důvodem k dalšímu pozastavení dostavby této klíčové stavby v Ústeckém kraji. Krajský úřad Ústeckého kraje se na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem bude muset znovu zabývat odvoláním ekologických aktivistů proti stavebnímu a územnímu rozhodnutí.
 
„Již před dvěma lety jsem napsala dopis ekologickému sdružení Společnost ochránců životního prostředí, v jehož čele stojí Lubomír Studnička, obviněný z vydírání stavebních firem, aby upustilo od nezodpovědných obstrukcí a umožnilo co nejrychlejší dokončení dálnice D8. Upozorňovala jsem, že současný stav je nejhorší možnou variantou pro životní prostředí a okolí biotopů, ale také pro občany, kteří musí žít na objízdných trasách. Přesto se toto sdružení rozhodlo dále ztrpčovat život lidem v Ústeckém kraji,“ doplnila Jana Vaňhová.