O novém provozovateli výstaviště je rozhodnuto

Litoměřičtí zastupitelé rozhodli, že partnerem města v nové obchodní společnosti, která bude provozovat výstaviště, se stane společnost EXPO.CZ. Učinili tak i přes protesty jednatelů a zaměstnanců společnosti Výstavy, současného nájemce výstaviště, jemuž končí smlouva o pronájmu 31. prosince tohoto roku. Ti upozorňovali na riziko, že výstavnictví v Litoměřicích výběrem společnosti EXPO.CZ končí.

„Zachování výstavnictví je pro město prioritou. Naopak usilovat budeme o to, aby se rozšířil počet pořádaných akcí a byl zaveden celoroční provoz,“ uvedl starosta Ladislav Chlupáč, který mimo jiné poděkoval společnosti Výstavy za odvedenou činnost. Dosud na výstavišti probíhalo ročně šest akcí, přičemž areál byl v provozu zhruba měsíc. Výstaviště se má nově profilovat nejen jako centrum výstavnictví, ale i jako odborné centrum zahradní a krajinné tvorby a v oborech na něj navazujících. Do doplňkové činnosti bude řazeno pořádaní konferencí, seminářů pro starosty měst a obcí, profesní svazy a další zájmové skupiny.

Zajímavě přitom působila vizualizace plánované přestavby vstupní části výstaviště směrem na Českolipskou ulici. Dva pavilony, obklopující vstupní bránu, mají být zbourány a postaveny zcela nové, odpovídající trendům moderního výstavnictví. „Pokusíme se na jejich stavbu získat dotaci,“ uvedl Karel Krejza, místostarosta města, které v minulosti prokázalo, že čerpat dotace dokáže. Každopádně revitalizace výstaviště má být postupná tak, aby kalendář akcí, který se začne připravovat ještě v letošním roce, narušila co nejméně.

Společnost EXPO.CZ vloží do nové obchodní společnosti, v níž bude vlastnit padesát procent, deset milionů korun. Dalších 30 až 40 milionů hodlá zajistit prostřednictvím bankovních úvěrů, kterých chce využít na přestavbu pavilonů, v ideálním případě jako spoluúčast k získaným dotacím.

„Areál zůstane v majetku města. Měníme pouze partnera pro jeho provoz. Navíc město získá po dlouhé době možnost mluvit do rozvoje výstaviště a ovlivnit charakter pořádaných akcí. Domnívám se, že nově založená společnost má budoucnost,“ uvedl místostarosta Václav Červín.

Město Litoměřice vyhlásilo výběrové řízení na podzim minulého roku. Přihlásila se pouze společnost EXPO.CZ, v níž 75 procent vlastní MAAD Group, s.r.o., 15% firma Gardenline a zbývajících deset procent Ing. Radek Luka. Současný nájemce se nezúčastnil s vysvětlením, že podmínky byly nastaveny příliš tvrdě. „Výběrové řízení proběhlo transparentně. Několikrát jsme se jím zabývali jak v radě, tak i v zastupitelstvu a průběžně o něm informovali veřejnost. Podmínky byly nastaveny tak, aby byly výhodné pro město,“ připomněl místostarosta Krejza.

Finálním zněním obchodní smlouvy mezi městem Litoměřice a společností EXPO.CZ, stejně jako výběrem zástupců města do kontrolních orgánů společnosti, se zastupitelé budou zabývat na jednom z příštích jednání.

Litoměřický deník zavdal v dnešním článku záminku ke spekulacím, když napsal, cituji: „Firma Expo CZ byla jediným účastníkem tendru. Zastupitelé tak rozhodli dva měsíce před platností novely zákona o veřejných zakázkách, která od dubna stanovuje, že pokud by zadavatel měl hodnotit méně než dvě nabídky, musí zadávací řízení zrušit.“

V této souvislosti je třeba upozornit, že nešlo o veřejnou zakázku. Město Litoměřice totiž v tomto případě nenakupuje službu, nevydává finanční prostředky. Neocitlo se tak v pozici zadavatele. Pouze vyhlásilo výběrové řízení s cílem nalézt obchodního partnera pro provozování výstaviště. Spojitost se zákonem o veřejných zakázkách tak není na místě.

zdroj: ČTK