Nemocnice České Budějovice dozná na jaře dalších výrazných změn. Náklady uhradí z vlastních zdrojů.

Duben a květen jsou v letošním roce velmi důležitými měsíci pro Nemocnici České Budějovice. Už za týden dojde k dlouho očekávanému otevření zrekonstruovaného pavilonu Z, kam se přestěhují oddělení gynekologie a urologie. Začala také výstavba nových prostor mateřské školky a v neposlední řadě se ke konci blíží práce na dvoupatrovém parkovišti.  

Rekonstrukce pavilonu Z začala na jaře loňského roku. Včetně investičních nákladů bylo na stavbu vynaloženo 134 milionů korun včetně DPH. „Celá investice byla financována z vlastních zdrojů, což znamená, že nebyla pro tuto rekonstrukci čerpána žádná dotace, a to ani z Evropské unie. Všechny prostředky jsou příjmem nemocnice za vykázanou činnost a zdravotní péči, případně za některé komerční úkony,“ přibližuje vedoucí Oddělení stavebních investic Nemocnice České Budějovice František Bostl.

Pavilon Z bude po přestavbě sloužit potřebám urologického a gynekologického oddělení. „Bude zde jedna lůžková stanice gynekologie s deseti třílůžkovými pokoji, jedním dvoulůžkovým intermediárním pokojem a dvěma jednolůžkovými pokoji. Vše s kompletním potřebným zázemím lůžkové stanice,“ přibližuje Bostl.

Zcela shodná bude i jedna lůžková stanice urologie. „Přičemž urologie bude mít ještě druhou lůžkovou stanici, která má devět třílůžkových pokojů a jeden dvoulůžkový intermediární pokoj. V objektu je dále společná urologicko-gynekologická stanice jednotky intenzivní péče, ve které je celkem deset lůžek. Kromě lůžkových stanic jsou zde také nově vybudované ambulance obou oddělení, příjmová kancelář a nové pracoviště litotryptoru urologického oddělení,“ přidává Bostl.

V neposlední řadě byl vybudován zákrokový sál pro malé chirurgické výkony obou oddělení. „Kromě kompletní rekonstrukce všech vnitřních prostor, kde zůstaly původní pouze obvodové zdi, došlo k přístavbě nové části se čtyřmi výtahy a spojovacích chodeb vedoucích přes pavilon C a pavilon infekčního oddělení a dětského oddělení k porodnici. Současně byly v rámci přístavby připraveny propojovací chodby do budoucí vestavby mezi pavilony Z a CH,“ říká vedoucí Oddělení stavebních investic Nemocnice České Budějovice. Součástí celého pavilonu Z je i nová klimatizace.

Větší mateřská školka, parkoviště nebo nový pavilon urgentního příjmu

Pracovat se také začalo na rozšíření mateřské školky, které přibyde čtvrtá třída pro patnáct až dvacet dětí. Vše bude připraveno tak, aby se mohla otevřít na začátku nového školního roku. „Zde máme nárok na vrácení DPH, takže celková investice bez započtení DPH je necelých šest milionů korun, plus náklady na dovybavení nábytkem a dobudování hřiště. Opět celou akci financujeme pouze z vlastních zdrojů,“ zmiňuje Bostl.

Už jen měsíc bude trvat stavba nového dvoupatrového parkoviště, které výrazně odlehčí tomu současnému. V provozu bude na konci května letošního roku. „Kapacita parkoviště před hlavním terminálem se prakticky zdvojnásobí na 495 míst, přičemž spodní plocha o 150 parkovacích místech bude sloužit pro veřejnost a horní část bude určena zaměstnancům a případně dalším subjektům. V budoucnosti může dojít k uvolnění druhého patra pro veřejnost, protože se uvažuje o vybudování dalšího parkoviště pro zaměstnance,“ uvádí František Bostl.

Celkové náklady parkoviště včetně nákladů na projektovou dokumentaci a demolici původního objektu transfúzní stanice, jsou přibližně 37 milionů korun. I tady se nemocnici bude vracet DPH. Také tato investice je kompletně financována z vlastních zdrojů bez žádných dotací a půjček.

Na dokončení modernizace pavilonu Z plynule naváže výstavba pavilonu urgentního příjmu. Pracovat se začne v květnu. „V budoucnu bude sloužit pro všechna oddělení, která budou umístěna v centrálním pavilonu a navíc také pro urologii a gynekologii. Prakticky všechny akutní případy, s výjimkou úrazové chirurgie, anesteziologicko-resuscitačního oddělení, léčby mozkových mrtvic a porodů, zde budou ošetřeny,“ dodává vedoucí Oddělení stavebních investic Nemocnice České Budějovice František Bostl. Náklady vyjdou na 60 milionů korun a jejich úhrada znovu půjde pouze z vlastních finančních zdrojů.