Negativní vliv na dětské zdraví může mít umělé osvětlení ve školách

Děti ve školách tráví často značnou část dne, tento čas jsou pak ve velké míře vystavované umělému osvětlení, protože přirozeného denního světla je ve starých školních zástavbách většinou nedostatek. Přestože množství světla ve školách i školkách je dáno hygienickými normami, v praxi se nedostatek denního světla řeší notnou dávkou umělého osvětlení.

Světlo z žárovek tak svítí dětem často i za bílého dne. Přehnané množství umělého světla však může mít negativní vliv na dětské zdraví i psychiku. Školy proto hledají stále nová řešení, jak světlo ve třídách zlepšit. Kromě speciálních žárovek se přiklánějí i k řešení přirozeným denním světlem instalací světlovodů nebo zvětšováním oken.

Při zajišťování vhodného osvětlení pro děti tak přichází některé školy s inovativními realizacemi. Rekonstrukcemi prošly například základní škola v Čakovicích či mateřská škola v Lysé nad Labem, které přivedly do budov více denního světla. „Instalace světlovodů ve školách pomohly nejen splnit hygienickou normu osvětlení pro školní, pracovní a výukové prostory, ale především umožňují dětem se učit nebo si hrát v přirozeném světle, takže nejsou vystavované neustálému svitu žárovek,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Rekonstruovala se i mateřská a základní škola v Nové Pace. Do školy chtěli přivést více denního světla, a proto se zde rozhodli pro instalaci světlovodů. Udělali nové prostupy do střešních konstrukcích, což přineslo požadovaný efekt – dostatek denního světla v učebnách.

Pozitivní vliv přirozeného světla potvrzuje také lékařka MUDr. Michaela Vančatová: „Denní světlo je zcela nenahraditelné. Umělé světlo je totiž jednotvárné, bez přirozené dynamiky a blahodárných účinků na lidský metabolismus. Dostatek denního světla tak působí pozitivně nejen na dětskou psychiku, ale i na psychiku dospělých.“