Na Orlíku u Podolska trvá zákaz koupání

Podle hygieniků nedopadly výsledky mimořádných rozborů vody ve sledovaných koupacích oblastech jižních Čech  v minulém týdnu příliš dobře. Rozbory z tohoto týdne však na několika místech ukázaly zlepšení.

Jak Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje už dříve informovala, u Podolska na Orlíku byl vyhlášen zákaz koupání už 23. června, Staňkovský rybník na Jindřichohradecku byl hodnocený stupněm 4 a voda na Lipně měla ve všech sledovaných lokalitách stupeň 3. Řádné rozbory v tomto týdnu ukázaly zlepšení na Lipně a Staňkovském rybníku, zákaz koupání na Orlíku u Podolska stále trvá.

Ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová ve čtvrtek uvedla: „Dnešní výsledky řádných rozborů vzorků vody, odebraných v pondělí v sedmi sledovaných lokalitách, potvrdily mírné zlepšení kvality vody ke koupání s výjimkou Podolska na Orlíku. Voda u Podolska je stále nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům. Byly zde významně překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a, a dále limitní hodnota ukazatele vodní květ a rozbory potvrdily i sníženou průhlednost. Upozorňujeme veřejnost, že zde při koupání a vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví. Dne 23. 6. 2022 byl proto v této lokalitě vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který nadále trvá.“

V další sledované lokalitě na Orlíku u autokempu Radava dostala voda na pětistupňové škále trojku, která značí zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je na Radavě překročena limitní hodnota pro sinice, chlorofyl a vodní květ.

Polepšil si Staňkovský rybník na Jindřichohradecku, byl hodnocen stupněm tři. Dle aktuálního rozboru je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofylu. Sousední rybník Hejtman dostal opět jedničku, ta značí vodu vhodnou ke koupání.

Mírně se od minulého týdne zlepšila kvalita vody i na Lipně. U pláže v Černé v Pošumaví dostala voda dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele vodní květ a chlorofyl. Dvojkou byla hodnocena i voda u pláže v Horní Plané. Dle aktuálního rozboru je zde pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl a a snížená průhlednost. Trojku obdržela voda u Lipna nad Vltavou. Dle aktuálního rozboru je zde zhoršená jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofylu, vodní květ a je zde snížená průhlednost.