Právě se nacházíte:

Muzejní noc

Květinová slavnost k Letnicím, 3.6.2017 - 04.06.2017 

SOBOTA 3. ČERVNA 2017

14:00

vycházka Krajina má historii

V rámci dvouhodinové vycházky se vydáme od Stifterova rodného domku směrem k vrcholu Ořík a přes Jelm zpět. Po cestě si ukážeme důležité souvislosti, které formovaly a formují současný ráz krajiny Hornoplánska/Lipenska. Budeme přitom používat srovnávací fotografie, staré mapy a letecké snímky. Budeme diskutovat o krajině v kontextu času, o uskutečněných, ale i neuskutečněných záměrech, o historii, o přírodě.

16:00 – 21:00

svatodušní věnečky a voničky – budeme je vyrábět z devatera bylin dle starých tradičních receptů a vyprávět o lidových letničních obyčejích.

vyřezávání vrbových píšťalek

vyrábění svatodušních holubiček z vyfouklých vajec

piknik s bylinami a se smažením vajec

NEDĚLE 4. ČERVNA 2017

06:00

ranní vycházka na Dobrou Vodu

malé bylinkové putování s letničním obyčejem u studánky

08:00

možnost návštěvy svatodušní mše v kostele sv. Markéty příjemné zakončení

V rámci programu bude probíhat představení projektu „Zažijte Šumavu – vltavské údolí“  –  „Bylinky bez hranic“

http://www.muzeumck.cz