Len na Šumavě a Hornoplánsku

Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě člověka a lidových zvycích. 

Návštěvníci výstavy se prostřednictvím bohatého obrazového materiálu i řady trojrozměrných předmětů mohou seznámit s tradičními úkony, postupy a znalostmi, které se předávaly z generace na generaci a zachovaly se, často nezměněné podobě, až do 19. století. Výstava nabízí i možnost bezprostředního kontaktu s vybranými textiliemi, které jsou stylově instalovány. 

Výstava seznamuje s produkcí lnu na Šumavě se zaměřením na její jižní část v období 19. a první třetině 20. století. Přibližuje technologie zpracování lnu obyvatel šumavských osad a obcí. Proces domácí produkce lnu je rozložen do jednotlivých fází od zasetí po výrobu plátna. Návštěvníci se mohou obeznámit s tradičními úkony, postupy a znalostmi, které se předávaly z generace na generaci a zachovaly se, často nezměněné podobě až do 19. století.

Vedle zpracování lnu výstava mapuje také přidružené činnosti – bělení, barvířství, výrobu modrotisku. Informuje také o trhu a obchodu s lnem. Všímá si oslav, zvyků a rituálů doprovázejících pěstování lnu. Poukazuje na snahy o zjednodušení zpracování lnu a zkvalitnění postupů zakládáním menších podniků v Želnavě a Horní Plané. Zmiňuje rodinný podnik rodiny Greiplovy z Frymburka. V neposlední řadě odkazuje také na rodný dům Adalberta Stiftera a Stifterovu rodinu, především na otce, který provozoval obchod s lnem.

Texty jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací. Zvláště zajímavé jsou dobové fotografie obyvatel Hornoplánska před druhou světovou válkou při práci s lnem. Kromě fotografií jsou informace zpestřeny dalším obrazovým materiálem a archivními záznamy. Historicky hodnotné jsou citáty z dobové literatury, vzpomínky a svědectví obyvatel Hornoplánska. Téma dokreslují také trojrozměrné předměty převážně ze sbírky Regionálního muzea v Českém Krumlově. Dominantu výstavy tvoří tkalcovský stav. K vidění jsou dále předměty pocházející z venkovských domácností regionu převážně z 19. století. Kromě vochlí, drhlenů, mědlic, kolovratů, přeslic, tkacích destiček, modrotiskových forem, člunků, navíječů příze, mohou návštěvníci vidět druhy pláten a hotové textilní výrobky. Expozice nabízí i možnost bezprostředního kontaktu s některými vybranými textiliemi, které jsou stylově instalovány.

01.04.2016 - 15.12.2016

http://www.muzeumck.cz/