LEA KONVALINKOVÁ - RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE A KŘÍDLA MOTÝLÍ

Od 28. února do 16. dubna 2017 bude v hlavních výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově probíhat zahajovací výstava muzejní sezóny 2017 „Lea Konvalinková.  

Restaurátorské práce a křídla motýlí“, která představí nejen dlouholetou spolupráci muzea s touto významnou českokrumlovskou restaurátorkou při obnově uměleckých děl z rozsáhlého fondu výtvarného umění muzea a soubornou dokumentaci její práce v jiných institucích a městech, ale rovněž i náhled do její současné volné tvorby. Výstava bude slavnostně otevřena ve středu 1. 3. 2017 v 18:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

http://www.muzeumck.cz