Jindřichohradecká nemocnice rozšíří péči o nevyléčitelně nemocné

Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., rozšíří péči o nevyléčitelně nemocné, tzv. paliativní péči. Nemocnice v současné době zahajuje provoz dvou lůžek pro nevyléčitelně nemocné pacienty, o které bude pečovat multidisciplinární tým ve složení: lékaři, nelékařský zdravotnický personál, sociální pracovník, psycholog, duchovní, dobrovolníci a další specialisté.  

„Rozvoj péče o nevyléčitelně nemocné je podstatou našeho projektu, který potrvá do konce příštího roku. Zaměří se především na vzdělávání pracovníků, pečujících o umírající pacienty, dále pak na osvětu a vzdělávání ostatního personálu nemocnice v oblasti paliativní péče. Chceme také začít více spolupracovat s ostatními poskytovateli paliativní péče v regionu, mobilními hospici a agenturami domácí péče. Zaměříme se i na zlepšení úrovně komunikace a rozhodování lékařů o plánu léčby těžce nemocných pacientů,“ uvedla Lenka Řeřichová z ředitelství Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.  

Projekt jindřichohradecké nemocnice byl jedním z 18 projektů tuzemských nemocnic, které uspěly v konkurenci 64 přihlášených projektů a mezi něž Nadační fond Avast rozdělí v rámci grantového programu „Spolu až do konce“ více než 26 milionů korun. Program „Spolu až do konce“, který fond spustil před třemi lety, se zaměřuje na péči o těžce nemocné a umírající lidi v České republice. 

„Pouze necelá čtvrtina občanů dnes umírá doma, ve většině případů však jde o úmrtí nikoliv očekávaná, ale náhlá. Umírání se přesunulo do nemocnic a léčeben pro dlouhodobě nemocné. Zdravotníci v naší zemi však nejsou na takové situace zcela připraveni, proto je zde paliativní péče, která je založena na celostním, víceoborovém a lidském přístupu k těžce nemocným a umírajícím pacientům. Zařazení do programu Spolu až do konce je pro jindřichohradeckou nemocnici velkým hnacím motorem a povzbuzením v další práci na zřízení oddělení, jehož posláním bude pečovat o pacienty, kteří v nemocnici tráví poslední chvíle svého života, a podpořit jejich blízké v tomto nelehkém období,“ doplnila Lenka Řeřichová.