Jihočeské onkologické dny se zaměří na diagnostiku a léčbu nádorů prostaty a močového měchýře

Ve dnech 12. až 14. října se uskuteční v Českém Krumlově již 24. ročník Jihočeských onkologických dnů, které pořádá Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice. Centrem dění se stane kongresový sál Jízdárny v areálu českokrumlovského zámku.  

„Letošním tématem je diagnostika a léčba nádorů prostaty a močového měchýře,“ informuje primář Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice Václav Janovský. „Předpokládáme účast zhruba 450 odborníků z celé České republiky. Každoročně vybíráme témata, která obsahují významné novinky v léčbě a letos se sešly rovnou dvě systémově související uroonkologické diagnózy. I tak budeme mít dostatek prostoru k detailnímu prodiskutování zvolené problematiky ze všech možných hledisek, počínaje epidemiologií, přes diagnostiku až po léčbu včetně jejích komplikací. Na kongresu tak budou zastoupeni nejen kliničtí onkologové a radioterapeuti, ale  též urologové, patologové, radiodiagnostici  a specialisté v nukleární medicíně.“

Mezi přednášejícími budou špičkoví specialisté z celé České republiky. Chybět zde tedy nebude například prof. MUDr. Jitka Abrahámová DrSc. z Onkologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči, předsedkyně výboru České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D, MBA z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol,  prof. Ondřej Hes, Ph.D. ze Šiklova ústavu patologie FN Plzeň, doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc. z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. z Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., z Onkologické kliniky FN Olomouc, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. z Kliniky radiační onkologie MOÚ Brno a mnozí další.

I českobudějovická nemocnice zde bude mít své zástupce. Za Radiologické oddělení promluví prim. MUDr. Petr Lhoták a za Urologické oddělení prim. MUDr. Miloš Fiala.

Podrobný program se nachází na oficiálních stránkách Jihočeských onkologických dnů - https://www.jod2017.cz/.