Jihočeské nemocnice se ohrazují proti nepřesným a lživým informacím MF Dnes

Vedení společnosti Jihočeské nemocnice se chce důrazně distancovat od nepřesných a lživých sdělení vydavatelství MAFRA, které v regionálním vydání Mladé fronty Dnes uvedlo 30. března chybné odměny členů představenstev. Do měsíčních částek byly promítnuty roční a mimořádné odměny, jež na konci roku podléhají schvalování na základě splnění přísných kritérií.   

Redaktoři periodika uvedli hned několik nepřesných nebo zkreslujících informací, které na danou věc přinášejí odlišný pohled. Od roku 2014 bere místopředseda představenstva krajské Nemocnice České Budějovice 189 tisíc korun hrubého měsíčně, člen představenstva dalších šesti okresních nemocnic 22 tisíc korun hrubého měsíčně. Není pravdou, že stejnou částku pobírá i člen představenstva Nemocnice Dačice. Zde je vyplácena měsíční odměna ve výši 6 tisíc korun hrubého. Té se navíc všichni tři členové představenstva vzdali.

Dohromady tak jde o sumu 321 tisíc korun hrubého, nikoliv 607 tisíc korun. Není tak pravdou, že Martin Bláha nebo Michal Čarvaš s Petrem Novákem, který v představenstvech nahradil Miroslavu Člupkovou, pobírají měsíčně téměř dvojnásobné. Jejich roční a měsíční odměny podléhají v červnu následujícího roku schvalování podle nastaveného systému z roku 2006, který byl ještě zpřísněn o osm let později. Na základě splnění jednotlivých kritérií a předložené zprávy představenstva jsou posléze Radou Jihočeského kraje v postavení valné hromady přiznány jeho členům zmíněné odměny.

Je potřeba se také ohradit proti dalším dvěma tvrzením stejného vydavatelství. Prezident České republiky není podle Ústavy České republiky z výkonu své funkce odpovědný, naopak členové představenstva jihočeských nemocnic ručí ze své pozice celým svým majetkem v případě porušení péče řádného hospodáře. Proto nelze odměny srovnávat. Nepřesný je i údaj v komentáři vedoucího krajské redakce Mladé fronty Dnes Jiřího Kratochvíla z 24. března. Výše odměny pro předsedu představenstva holdingu Jihočeské nemocnice jsou opravdu čestné a takřka bezplatné. Jak členové, tak místopředseda s předsedou pobírají 500 korun hrubého měsíčně, jejich roční a mimořádné odměny jsou nulové.