Jak snížit ceny za energie?

Rodinný rozpočet bývá často napnutý, ale chytrými řešeními se dá na některých pravidelných položkách ušetřit. Například za energie. Pokud vlastníte rodinný domek, nabízí se možnost pořídit si vlastní fotovoltaické panely prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. Zateplení domu pak pomůže Integrovaný regionální operační program (IROP) v režii Evropské unie.

Pokud vlastníte rodinný domek, zvažte pořízení malé fotovoltaiky. Panely lze celkem jednoduše a rychle umístit na střechu vašeho domu. Tímto řešením snížíte energetickou náročnost domu, vyrobíte si elektřinu sami a hned ji také spotřebujte. Ušetřit můžete nejenom dlouhodobě na pravidelných výdajích za energie, ale také zpočátku za pořízení fotovoltaiky, v současné době můžete totiž využití státní podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám.

„Podporována je instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů i do novostaveb, přičemž výše podpory může dosáhnout až 155 000 Kč na dům. V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji dokonce až 170 000 Kč.  V rámci celého procesu pořízení a výstavby fotovoltaické elektrárny vám naše společnost může také vyřídit kompletní administrativu, neváhejte se tedy na nás kdykoliv obrátit,“ říká Jan Kovalský ze společnosti Energie ČS.

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou získat dotace na zateplování bytových domů. IROP (Integrovaný regionální operační program), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, má v aktuální výzvě pro příjemce připraveno zhruba 2,5 miliardy korun na energetické úspory. Předložením projektu lze získat dotaci ve výši 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

„Cílem je snížení konečné spotřeby energie, s tím spojené snížení emisí skleníkových plynů a rovněž úspory v platbách za energie. Významným přínosem je také prodloužení životnosti budov, zlepšení hygienických podmínek a celkového komfortu bydlení. Snižují se emise polétavého prachu, což samozřejmě příznivě ovlivňuje životní prostředí a zdraví obyvatel,“ říká Helena Miškovičová, ředitelka Sekce administrace programů IROP Centra pro regionální rozvoj ČR.

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových domů ze všech krajů ČR kromě území hl. města Prahy.

Od příštího roku je navíc nutné se řídit novou právní úpravou energetické náročnosti budov, kterou nařizuje evropská směrnice. Počínaje rokem 2020 by měly být všechny nové budovy včetně rodinných domů postavené v zemích EU energeticky téměř nulové. Tuto povinnost pak splňují především tzv. pasivní a nízkoenergetické domy, které mají minimalizovanou spotřebu energie, zejména na vytápění a ohřev vody, ale i na chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací i energii na osvětlení. Nové zákony se dotknou i majitelů stávajících nemovitostí, kteří při prodeji budou muset prokázat energetickou náročnost budovy.

Pasivní dům využívá pasivní tepelné zisky v budově, a to jak vnější ze slunečního záření, tak vnitřní vyzařující ze spotřebičů, ale i z lidí. Důležitým prvkem celého systému je kvalitní izolace, díky které takto získaná energie neuniká, ale naopak je dále využívána. Pokud pohlížíme na samotná čísla, pak certifikovaný pasivní dům musí splňovat několik požadavků, což je především spotřeba energie na vytápění a celková spotřeba energie na provoz, včetně všech domácích spotřebičů.

„Dalším požadavkem na pasivní dům je tzv. neprůvzdušnost budovy související s rychlostí výměny vzduchu v budově. Nízkoenergetický dům pak musí splňovat podobné nároky, ale v menší míře. Zpravidla potřebuje větší zdroj tepla a rozsáhlejší otopný systém, což ve výsledku znamená podobnou počáteční investici, ale dražší provoz než u pasivního domu,“ říká Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu.