Do Benešova nad Černou míří příznivci programu GEOMED

Organizátoři a příznivci programu GEOMED, který se zabývá souvislostmi mezi medicínou a léčivou silou přírody, se v pátek 10. března sejdou poprvé v Benešově nad Černou. Náplní setkání, které se koná pod záštitou starostky města Veroniky Zemanové-Korchové, bude příprava květnové konference, jež se uskuteční v Lázních Bechyně.  

„Hlavními tématy letošního 12. ročníku bude lázeňská rašelinná léčba u nositelů kloubních alloplastických náhrad, takzvaných endoprotéz, léčebné využití fytochemik v bobulovitých plodech, jako jsou třeba borůvky nebo brusinky, a léčebné využití přirozených inhalací lesního vzduchu,“ nastiňuje jeden z organizátorů vedoucí Pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice Petr Petr.

Mezi aktivními účastníky jak přípravných jednání, tak bechyňské konference budou odborníci odpovídajících oborů nejen medicíny. Letošní ročník má i jeden zajímavý psychologicko-kulturní motiv. Historickým patronem programu GEOMED je šumavský básník Adalbert Stifter, který má právě v Benešově nad Černou pomník. Jeho vztah k přírodě a jejímu harmonizujícímu vlivu je stálou inspirací pro zdravotníky a sociální pracovníky.

„U památníku Adalberta Stiftera setkání zakončíme krátkou vzpomínkou na tohoto inspirátora lidskosti a lidského přístupu k bližnímu. Letošní 140. výročí odhalení jeho obelisku nad Plešným jezerem bude další příležitostí připomenout nám všem starou známou, byť přehlíženou zásadu, že bez intuitivního vcítění se do potřeb pacienta a klienta mohou vyjít nazmar jak naše snahy o léčbu, tak nemalé vynaložené prostředky,“ doplňuje Petr.

Na fotografii zleva:
RSDr. Josef  Mičan, provozní ředitel Lázně Bechyně, s.r.o.
Mgr. Irena Fialová, vrchní sestra Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Strakonice, a.s.
Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc., Zástupce přednosty Ústavu lék. chemie a biochemie LF UP Olomouc
MUDr. Bc. Tomáš  Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s.
Mgr. Jiří  Mánek, MBA Turistický Spolek Lipensko
Prim. MUDr. Marie  Pešková, Interní oddělení nemocnice České Budějovice, a.s.
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., přednosta Ústavu farmakologie LF UP Olomouc
Ing. Ladislav  Ondřich, ředitel Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.
Doc. Petr Petr, Ph.D. Vedoucí Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Mgr. Martina  Vodičková, Marketingový manažer Jihočeské letiště České Budějovice, a.s
Mgr. Hana  Kalová, Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, a.s.