ČSÚ: Počet obyvatel na jihu Čech v roce 2050 klesne na 600.000

Počet obyvatel Jihočeského kraje podle výpočtů statistiků klesne v roce 2050 o téměř 37.000 na zhruba 600.000. Ubude narozených dětí a zvýší se počet zemřelých. Jenom díky stěhování se nebude počet obyvatel kraje snižovat ještě rychleji. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). 

"Počet živě narozených, který v letech 2008 a 2009 překračoval 7000 novorozenců, už poslední dobou klesá a tento trend bude nadále pokračovat především vlivem méně početných ročníků žen v reprodukčním věku," řekla ČTK ředitelka krajské správy Jana Sedláčková. V roce 2018 se předpokládá pokles pod 6000 a v roce 2027 pod 5000. K určitému oživení sice dojde mezi roky 2030 a 2040, ale po něm následuje další pokles počtu živě narozených dětí až na 4845 v roce 2050. 
    
Obdobně nepříznivě, ale s jednoznačnějším trendem, se budou vyvíjet počty zemřelých. Ze současných zhruba 6500 lidí ročně se přes poněkud nerovnoměrný vývoj do roku 2020 začnou v souvislosti se stárnutím populace počty zemřelých zvyšovat. V roce 2030 by to mělo být téměř 7000 lidí a v roce 2044 zemře podle ČSÚ už více než 8000 lidí. 
    
Saldo migrace, které je projektováno podle aktuálních poměrů počínaje rokem 2010, by si celou dobu mělo udržet kladnou hodnotu, a to od zhruba 500 lidí v nejbližších letech až po více než 1300 lidí koncem projektovaného období. 
    
Za předpokladu uvedeného vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace se počet obyvatel kraje sice v nejbližším desetiletí zvýší, v roce 2019 na 637.830 obyvatel, ale pak již bude stále klesat. 
 
zdroj: ČTK