ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK U STIFTERŮ

V sobotu 2. prosince 2017 od 10:00 do 17:00 hod. se bude konat adventní jarmark "u Stifterů".  

- s vůní šumavského jehličí a dřeva
- domácí a regionální výrobky
- dárky, řemesla, dobroty
- lidová tvořivost, dílny
- soutěž, pohádková vyprávění
- srdečná a poklidná adventní atmosféra

Památník - Rodný dům Adalberta Stiftera

http://www.muzeumck.cz/