Adventní lidový jarmark U Stifterů

K zahájení adventu, v sobotu 26. listopadu 2016 10:00-17:00 hod. 

- lidový trh, řemesla,

- lidová tvořivost,

- domácí a regionální výrobky,

- muzejní dílna – kolorování historických pohlednic,

- soutěž Šumavské Vánoce,

- pohádková vyprávění ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově - Pohádky vánočních zvonků,

- v podvečer „zimní kino“

http://www.muzeumck.cz/